Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

03-03-2018

Wspólnota - Koło Misyjne

„ Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy

Chrztu Świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną” św. JP II.

„Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wezwaniem, wobec którego Kościół staje  od początku swego istnienia. Rzeczywistym źródłem tego wezwania są nie tylko różne sytuacje społeczne i kulturowe, z jakimi styka się on w dziejach, ile nakaz Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnienia Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

 

Zawiązanie  Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…

- Koło Misyjne „św. Pawła Apostoła” rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2008r. z inicjatywy ks. prob. Józefa Szklorza. Spotykamy się w Sali Misyjnej Domu Parafialnego „Wyobraźnia Miłosierdzia” w czwarty piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Opiekunem koła jest Ks. Marcin Matonóg. Odpowiedzialną za sprawy organizacyjne Urszula Moćko. Wspólnota aktualnie liczy 15 członków.

 

Cel Wspólnoty…

- Wsparcie misjonarzy pracujących na różnych kontynentach. Wspieramy ich modlitwą indywidualną i wspólnotową oraz udzielamy pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) w zależności od potrzeb i możliwości.

- Uczestniczenie we wszystkich uroczystościach i wydarzeniach życia parafialnego, pielgrzymkach.

- Modlitwa za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

Zobowiązania…

Podejmowane działania:

- Msza święta w Niedzielę Misyjną (III niedziela października),

- organizowanie spotkań z misjonarzami,

- poszerzanie wiedzy w zakresie misji, zwłaszcza przez czytanie prasy misyjnej,

- adopcja miłości,

- prowadzenie korespondencji,

- zbiórka znaczków pocztowych,

- przygotowanie gazetki,

- przygotowanie loterii fantowej z okazji Misyjnego Dnia Dziecka,

- przygotowanie kuchni misyjnej podczas festynów,

- wysyłka paczek na misje,

- pozyskiwanie eksponatów do sali misyjnej,

- współpraca z Diakonią Misyjną i innymi kołami misyjnymi.

- Na spotkaniach modlimy się w intencjach misji, czytamy prasę katolicką i listy misjonarzy, oglądamy filmy o tematyce misyjnej, organizujemy spotkania opłatkowe i wielkanocne. Zwiedzamy również muzea misyjne naszej archidiecezji. Spotkania misjonarzy i ważne wydarzenia opisujemy w kronice naszego koła.

Wszystkich, dla których los misjonarzy i naszych braci z krajów misyjnych nie jest obojętny, serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty.

 

 

Ks. Marcin Matonóg / Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna