Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

10-03-2018

Wspólnota - Katecheza Dorosłych

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” św. Jan Paweł II

 

Człowiek na każdym etapie życia potrzebuje odpowiedzi na różne pytania. Chcąc rozwijać się intelektualnie, musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę, chcąc wzrastać duchowo, musi nieustannie pogłębiać swoją wiedzę religijną. Stałe doskonalenie wewnętrzne jest konieczne, aby chrześcijanin, zgodnie z wymaganiami Słowa Bożego, mógł podjąć się zadań w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym. Potrzebuje on stałej zachęty, aby obudzić w sobie pragnienie do nawiązania wspólnoty z drugim człowiekiem, w małżeństwie, rodzinie i Kościele.

Zawiązanie  Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…

- Wtorek, to dzień, w którym ma miejsce spotkanie Katechezy Dorosłych rozpoczynające się Mszą św. wieczorną, a następnie kontynuowane jest w salce parafialnej. Wspólnota istnieje w parafii od 1992 r. Pierwszym opiekunem był ks. Proboszcz Józef Szklorz. Obecnym prowadzącym jest ks. Marcin  Matonóg. Odpowiedzialną za sprawy organizacyjne: Grażyna Polewka. Grupa liczy ok. 50 osób, które pogłębiają wiedzę religijną i ubogacają się wewnętrznie.

Cel Wspólnoty…

- Katechezę rozpoczynamy oraz kończymy wspólną modlitwą. Prenumerujemy miesięcznik  katolicki  „Słowo wśród Nas”. Prowadzimy  Kronikę Wspólnoty oraz gazetkę ścienną. W ciągu roku zamawiamy dwie Msze św.: na rozpoczęcie i zakończenie roku katechetycznego połączone z Agapą. Mamy zaszczyt być budowniczymi ołtarza na uroczystość Bożego Ciała. Bierzemy udział w spotkaniach z misjonarzami. Czynnie udzielamy się w życiu parafii. Na zakończenie roku formacyjnego z ks. opiekunem wyjeżdżamy na pielgrzymki.

Zobowiązania…

- Z dużą ciekawością i uwagą słuchamy tematów przygotowanych przez księdza Marcina, a na wszelkie pytania czy wątpliwości uzyskujemy wyczerpujących odpowiedzi. W ubiegłym półroczu wysłuchaliśmy katechez o Sakramentach Świętych, Schizmie, Herezji i Apostazji oraz Piśmie Świętym. Dowiedzieliśmy się też, czym są Apokryfy. Tematyka spotkań na najbliższe miesiące:

 

13.03.    Przykazania Kościelne cz. 2

20.03.    Najważniejsze relikwie związane z Męką Chrystusa

27.03.    Znaczenie świąt zmartwychwstania Pańskiego

03.04.    Dekalog - Przykazania Boże cz. 1

10.04.    Dekalog - Przykazania Boże cz. 2

17.04.    Dekalog - Przykazania Boże cz. 3

24.04.    Czym jest dogmat i Tradycja w Kościele?

01.05.    Historia pierwszych wieków Chrześcijaństwa

08.05.    Historia Państwa Kościelnego

15.05.    Historia Kościoła Katolickiego w Polsce

22.05.    Historia (Archi)diecezji Katowickiej

29.05.    Struktura Kościoła Katolickiego w Polsce

05.06.    Najważniejsze miejsca kultu

19.06.    Spotkanie podsumowujące

Grupa Katechezy Dorosłych jest Wspólnotą otwartą. Zapraszamy!

Ksiądz Marcin Matonóg / Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna