Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

07-04-2018

Wspólnota - Świetlica Seniora

Zawiązanie Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…

- Świetlica powstała 15 lat temuz inicjatywy ks. Proboszcza Józefa Szklorza. Stanowi integralną część Ośrodka „Christoforos” i jest współfinansowana przez Urząd Miasta Tychy. Jest miejscem spotkań osób po 60. roku życia – emerytów i rencistów, pragnących przebywać w grupie. 

Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 14.00w Domu Parafialnym. Osobami odpowiedzialnymi są ks. Proboszcz oraz Marzena Popiel – opiekun grupy

Cel wspólnoty…

- Jesień życia nie musi kojarzyć się z samotnością, pesymizmem i brakiem perspektyw. Dzięki różnorodnym zajęciom członkowie grupy spędzają wolny czas kreatywnie i w miłej atmosferze. Godziny spotkań wypełniają pogadanki,  gry, zabawy, wspólny śpiew, taniec, zajęcia kulinarne i plastyczne. Nie brakuje też czasu na rozmowy i wymianę poglądów. Rozwój duchowy zapewniają spotkania z ks. Danielem Waluszemoraz codzienna modlitwa. Seniorzy dbają także o kondycję fizyczną, biorąc udział w gimnastyce grupowej i rehabilitacyjnej oraz uczestnicząc w seansach w Grocie Solnej. Latem do dyspozycji uczestników spotkań oddany jest przy parafialny ogródek – miejsce odpoczynku i relaksu. Seniorzy biorą czynny udział w wydarzeniach religijnych i kulturalnych. Dopełnieniem spotkań są wyjścia i wyjazdy rekreacyjne, a także spotkania z zapraszanymi gośćmi. Podopieczni świętują wraz z grupą urodziny, obchodzą święta okazjonalne, uczestniczą w zabawach tanecznych i festynach. Codzienne spotkania kończą się wspólnym dwudaniowym obiadem.

Zobowiązania…

- Tworząc domową atmosferę pełną życzliwości i akceptacji,  dokładamy wszelkich starań, aby każda z osób czuła się ważna, potrzebna i doceniona oraz aby w razie potrzeby otrzymała potrzebną pomoc, poradę lub wsparcie. Podopieczni, poprzez swoją obecność, zaangażowanie i dzielenie się posiadanymi talentami oraz świadczoną pomoc przy organizacji zajęć, wnoszą swój istotny wkład w działalność Grupy. 

„Podeszły wiek jest czasem łaski, który wzywa, aby z żarliwszą miłością zjednoczyć się ze zbawczą tajemnicą Chrystusa i głębiej uczestniczyć w realizacji Jego zamysłu zbawienia. Kościół patrzy z miłością i ufnością na was, ludzi starszych, starając się przyczyniać do powstania takiego środowiska ludzkiego, społecznego i duchowego, w którym każdy człowiek będzie mógł przeżywać w pełni i z godnością ten ważny etap swojego życia”. Św. Jan Paweł II

Wszystkie osoby chętne do udziału w zajęciach Świetlicy Seniora proszone są o kontakt z opiekunem Grupy (od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00 w Domu Parafialnym). Serdecznie zapraszamy!

Marzena Popiel / Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna