Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

02-06-2018

Wspólnota - Schola Parafialna

PIEŚNIĄ NIECH ME ŻYCIE SIĘ STANIE

 

Gdzie słyszysz śpiew tam idź,
tam dobre serca mają...”

 

Zawiązanie  Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…

 

            Jesteśmy Scholą Parafialną , która działa od początku istnienia Parafii więc od ponad 25 lat. Założycielem grupy , jak i prowadzącym był ks. Roman Gołąb. Z biegiem lat zmieniali się opiekunowie i prowadzący.

 

Ponad 20 lat temu opiekę duchową objął ks. Proboszcz Józef Szklorz, a scholę prowadzi organistka - Renata Bielacka.

 

Cel Wspólnoty…

            Zadaniem Scholi, jest przewodniczenie śpiewu na mszach z udziałem dzieci, nabożeństwach oraz uroczystościach zarówno parafialnych jak i kościelnych. Można nas usłyszeć w piątki o godz.16.15 i  w niedzielę o 10.30.

Spotykamy się trzy razy w tygodniu: Piątki, soboty i niedzielę, gdzie ćwiczymy swoje głosy, uczymy się nowych piosenek i przygotowujemy do liturgii. W czasie wakacji i ferii mamy swoje wyjazdy integracyjne do Domu formacyjno-wypoczynkowego w Wiśle.

Schola dziecięca nosi nazwę „Schola bł. Karoliny” w chwili obecnej liczy 26 osób. Na bazie scholi dziecięcej, w kwietniu 2002r, powstała schola młodzieżowa.

Była to potrzeba dziewcząt, które miały zakończyć kadencję śpiewu, a bardzo chciały dalej wychwalać Pana Boga śpiewem. Schola nosi nazwę Gaudete”. Śpiewamy w każdą niedzielę na Mszy o godz. 12.00 oraz na uroczystościach parafialnych i kościelnych.

 

Zobowiązania…

            Przez naszą służbę chcemy wychwalać Pana Boga pieśnią i aby przez nasz śpiew , ludzie przybliżali się do Boga i aby nasze życie stawało się pieśnią na cześć Pana.

            Często słyszymy słowa piosenki: „gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają...” prawdą jest że źli ludzie nie śpiewają. Dlatego też pracujemy nad naszymi charakterami zarówno w czasie spotkań jak i w czasie wyjazdów integracyjnych.

 

Zachęcamy wszystkich, do czynnego włączania się w liturgię poprzez śpiew. Wychwalajcie Pana Boga śpiewem!

Renata Bielacka  / Krystyna Śnihur

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna