Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

07-07-2018

Wystarczy ci mojej łaski

Często modlimy się, by Pan Bóg uwolnił nas czy naszych  bliskich od cierpienia, choroby. W odpowiedzi na prośbę Bóg często udziela sił do jej znoszenia.

Bóg nie uwalnia nas od ciężarów, ale umożliwia nam je nieść i pokonywać.

 

Św. Paweł otrzymał obietnicę szczególnej łaski, która jest w stanie zaradzić wszystkiemu. Patrząc na życie Pawła, przyjrzyjmy się wystarczalności tej łaski:

 

1. Podtrzymywała ona jego fizyczne siły. Pozwalała mu kontynuować pracę. John Wesley wygłosił 42.000 kazań, co roku przemierzał 4.500 mil. Średnio każdego dnia pokonywał konno od 60 do 70 mil, wygłaszając trzy kazania. Mając 83 lata, tak pisał w swoim dzienniku: Nie mogę wyjść z podziwu nad samym sobą. Nigdy nie jestem zmęczony wygłaszaniem kazań, pisaniem czy podróżowaniem. Było to dzieło samowystarczalności łaski.

 

2. Neutralizowała jego fizyczny ból. Dopomagała Pawłowi znosić okrutny ból ciernia. Ktoś pewnego razu odwiedził dziewczynę umierającą na nieuleczalną  bardzo bolesną chorobę. Wziął ze sobą książkę poświęconą pocieszeniu chorych. Bardzo dziękuję – odpowiedziała – ale ja tę książkę znam. Czy już pani ją czytała? – zapytał zdziwiony przybysz. Ja ją napisałam. To też było dzieło samowystarczalnej łaski.

 

3. Dopomagała pokonywać wszelką opozycję. Całe swoje życie Paweł walczył z przeciwnościami i nigdy nie rezygnował. Żadne przeciwieństwa nie były w stanie wytrącić go z równowagi czy doprowadzić do rezygnacji. Było to dzieło łaski Bożej, która zaspokajała wszelkie jego potrzeby.

 

4. Pozwalała mu, jak wskazuje na to ten List, znosić poniżenie. Nie ma nic tak bolesnego jak poniżenie, oszczerstwa, okrutne posądzenia. Na Macedończyka Archelausa ktoś wylał wiadro wody. Poszkodowany nawet słowem się nie odezwał. Gdy przyjaciel zapytał go, jak z takim spokojem mógł znieść to poniżenie, odpowiedział: Tę wodę wylał nie na mnie, lecz na człowieka, którego za mnie uważał.

 

Samowystarczalna łaska Boża dopomagała Pawłowi nie przejmować się tym, co myślą o nim ludzie. Zawsze starał się być czystym w oczach Bożych.

 

Chwała życia polega na tym, że w swojej słabości spotykamy cudowną łaskę; koniec naszych możliwości jest początkiem możliwości Bożych”

 

 

 

(W. Barclay, Listy do Koryntian)

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna