Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

Krąg biblijny

 


krag biblijny

SPOTKANIA: środy po Mszy świętej wieczornej
OPIEKUN:  Ks. Daniel Walusz

O GRUPIE: Krąg Biblijny to wspólnota, która spotyka się każdej środy, w celu rozważania Pisma Świętego. Podczas spotkań pochylamy się nad niedzielną Ewangelią. Jest to okazja do zadania pytań oraz podzielenia się własnymi przemyśleniami. Podczas naszych spotkań poruszamy również tematykę konkretnych ksiąg biblijnych.

STRONA (BLOG) KRĘGU BIBLIJNEGO <-kliknij

OGŁOSZENIA:

12.09.2018 - Ewa matka żyjących - pobierz prezentcję ze spotkania

19.09.2018 - Bezimienne

FORMACJA:

2018/2019 - Kobieta w Biblii, każde spotkanie poświęcone zostanie innej kobiecie,

którą możemy odnaleźć na kartach Starego i Nowego Testamentu.

2017/2018 - Główny tematem przewodnim jest św. Paweł Apostoł i jego działalność

 

MATERIAŁY
DO POBRANIA
:

Mapa podróży św. Pawła do uzupełnienia z Księgą Dziejów Apostolskich

KRZYŻÓWKA - LIST DO EFEZJAN


 

kr

Artykuł o naszej wspólnocie z naszej gazetki "Karolinka i My":

„Wraz z ojcami synodalnymi wyrażam żywe pragnienie, aby nastała nowa epoka większego umiłowania Pisma świętego przez wszystkich członków ludu Bożego, tak aby dzięki ich modlitewnej i wytrwałej lekturze 

pogłębiała się̨ więź z osobą Jezusa”. Benedykt XVI.

Zawiązanie  Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…

- Wszelka formacja chrześcijańska rodzi się poprzez życie Słowem Boga. Ono jest u jej początku, ale także Ono ją inspiruje, kształtuje, ubogaca i wskazuje drogę dalszego rozwoju. Papież Benedykt XVI podkreślał, że: „Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi”. Dlatego też nie będzie przesadą stwierdzenie, że formacja biblijna powinna leżeć 
u podstaw wszystkich kierunków chrześcijańskiej formacji, gdyż jak mówi św. Paweł Apostoł: „Wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

 

Cel Wspólnoty…

- Celem naszej Wspólnoty jest wiara i Chrystus, Jego mamy poznać, Jemu zaufać i dla Niego żyć.  Św. Hieronim pisał: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, a zatem aby poznać Chrystusa musimy dogłębnie poznać Pismo Święte. O jego szczególnej roli bardzo często mówił w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II. Nazywał go „orzeźwiającą wodą” i „pożywieniem, które karmi duszę”. Pismo Święte ma moc, by zmieniać życie, by budować i kształtować wiarę, a ostatecznie przybliżać do Chrystusa. Wiara zbudowana na Słowie będzie żywa i dojrzała, wierna Bogu i nauczaniu Kościoła, a na koniec usposobi do działania we wspólnocie Kościoła oraz przygotuje do uczestnictwa w życiu publicznym i rodzinnym.

 

Czyli Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie Prawdy w życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. Wspólnota, spotykając się na rozważaniu Słowa Bożego, nie tylko czyta Pismo Święte, zadaje pytania, ale też szuka na nie odpowiedzi, tak by Słowo Boże było dla nas bardziej zrozumiałe. Poprzez wprowadzenia księdza, sięganie do tekstów komentarzy czy też poprzez filmy dokumentalne stara się lepiej zrozumieć środowisko biblijne, w którym zostały spisane księgi natchnione. Stara się by dzięki różnorodnym formom spotkania były ciekawe i zrozumiałe dla wszystkich uczestników. Wspólnota spotyka się w każdą środę po Mszy wieczornej, w świetlicy Domu Parafialnego. Spotkania są otwarte i zawsze w ciągu roku można dołączyć do grupy. Bardzo Serdecznie zapraszamy!

 

Zobowiązania…

W roku formacyjnym 2017/2018 staramy się poznać lepiej życie i działalność św. Pawła Apostoła oraz napisane przez niego listy. Na stronie parafialnej www.karolina.tychy.pl w dziale „Wspólnoty parafialne” – „Krąg biblijny” można pobrać mapę podróży misyjnych św. Pawła na tle współczesnej mapy świata. Została ona stworzona jako ćwiczenie, które wypełnialiśmy podczas jednego ze spotkań. Zachęcamy, spróbujcie je wykonać samemu lub w gronie rodzinnym. Czytając wskazane fragmenty Dziejów Apostolskich, należy kredkami połączyć odpowiednie miejscowości. Na końcu powstanie piękna kolorowa mapa podróży misyjnych św. Pawła.

 

Ks. Daniel Walusz / Krystyna Śnihur

 

 

 

 

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna