Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

Ruch Światło-Życie: Wspólnota młodzieżowa

  grupa

SPOTKANIA: piątek, godz. 18.00
OPIEKUN:  ks. Grzegorz Matloch
MODERATORKA:
O GRUPIE: Nasze piątkowe spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18:00, po której gromadzimy się w Kaplicy Świętego Józefa na krótkiej modlitwie, następnie dzielimy się na mniejsze grupy i rozpoczynamy czas spotkań w grupach. Są one prowadzone przez naszych animatorów. Po  spotkaniu formacyjnym w małych grupach następuje czas spotkania ogólnego na którym znów spotykamy się wszyscy razem i w zależności od tygodnia mamy:  „Szkołę śpiewu/Szkołę modlitwy”, podczas których śpiewamy, uczymy się nowych piosenek  lub uczymy się, jak się modlić, „Integrację”, czyli wspólną zabawę, „Konferencję”, na której słuchamy zaproszonych gości oraz „Spotkanie modlitewne” podczas którego jako wspólnota stajemy razem przed Najświętszym Sakramentem.
Nasze spotkanie kończy się o godzinie 21:00 wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Oczywiście na spotkaniach piątkowych się nie kończy, jeśli chcesz się przekonać co jeszcze robimy spójrz do rubryki: „INNE”.
HISTORIA: Początki historii Ruchu Światło-Życie sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 roku.
Ruch rozwinął się z oaz – rekolekcji  zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą  „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oaz, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był  ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987), którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995r. Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie a nawet w Chinach.
FORMACJA:   Według programu formacyjnego, który został opracowany przez ks. Franciszka Blachnickiego, każdy z uczestników oazy przechodzi w swojej formacji przez różne etapy nazywane stopniami. Oazę młodzieżową można podzielić na Oazę Nowej Drogi (OND) oraz Oazę Nowego Życia (ONŻ). Zarówno OND jak i ONŻ mają w swoim programie 3 stopnie, które mają nam pomóc zrozumieć naszą wiarę, doświadczyć  miłości Boga, nauczyć modlitwy, życia we wspólnocie oraz odnalezienia swojego miejsca w Kościele. W zależności od wieku w którym przychodzimy na oazę rozpoczynamy swoją formację od odpowiednie stopnia OND, zazwyczaj w naszej wspólnocie jest to  3 stopień OND i następnie przechodzimy do formacji ONŻ.
Formacja rozpoczyna się od 1 września (choć można do nas dołączyć przez cały rok).Na spotkaniach w małych grupach dzielimy się naszymi  doświadczeniami minionego tygodnia, natomiast właściwy temat spotkania zależy od tego na jakim etapie formacji jesteśmy.  Jednak zawsze jest to czytanie Pisma Świętego i szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące wiary i naszego życia.  Jest to wpisane w samą nazwę naszego Ruchu : Ruch Światło-Życie  czyli oglądanie Światła (Pismo Święte, modlitwa, Eucharystia) tak, aby później to Światło przenikało nasze życie. Spotkania mają nas przygotować do przeżycia 15-dniowych rekolekcji wakacyjnych.
Zazwyczaj na letnie rekolekcje wyjeżdżamy w miejsca oddalone od miasta, gdzie możemy doświadczyć piękna przyrody, przebywać na świeżym powietrzu, wyciszyć się i spędzić czas z Bogiem oraz poznać osoby z innych parafii. Po przeżyciu rekolekcji  wracamy do swoich parafii, gdzie rozpoczynamy formację kolejnego stopnia. OND i ONŻ to formacja podstawowa, gdzie nasza przygoda dopiero się rozpoczyna (więcej możecie przeczytać na stronie: http://www.oaza.pl/ )
INNE: Poza spotkaniami w piątek:
•    W sobotę rano mamy możliwość pomocy naszej parafii – składamy parafialne gazetki „Karolinka i My”, natomiast wieczorem coś dla ciała – gramy w siatkówkę, od czasu do czasu odwiedzamy też basen.
•    Organizujemy dyskoteki i zabawy w Domu Parafialnym
•    Wyjeżdżamy na wycieczki
•    W niedzielę po Nieszporach spędzamy wspólnie czas w Domu Parafialnym

Wszystkie spotkania są zawsze okazją do poznania się nawzajem  i zawiązania przyjaźni

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna