Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

HistoriaHISTORIA OŚRODKA CHRISTOFOROS

Ośrodek Christoforos powstał jesienią w 1990 roku. Swoją działalność zapoczątkował organizacją kolonii letnich dla dzieci potrzebujących. Założony został z inicjatywy ks. Józefa Szklorza, ówczesnego wikarego parafii św. Krzysztofa a obecnie proboszcza parafii bł. Karoliny w Tychach, przy współudziale władz miasta i kościoła. Początkowo mieścił się przy Al. Niepodległości 87 przy parafii św. Krzysztofa.

12 września 1990
Zarząd Miasta Tychy przekazał pomieszczenie byłego przedszkola przy al. Niepodległości 87 na działalność Ośrodka dla dzieci potrzebujących pomocy.

15 listopada 1990
Po okresie przystosowania placówki jako świetlicy, rozpoczęły się regularne spotkania dzieci z wychowawcami.

13 września 1991
Nastąpiło podpisanie oficjalnej umowy zabezpieczającej działanie Ośrodka. Stronę Urzędu Miasta Tychy reprezentował prezydent Jerzy Śpiewak, Caritas Diecezji Katowickiej – ks. Bp Czesław Domin. Odpowiedzialnym za działalność Ośrodka z ramienia stron został mianowany ks. Józef Szklorz.

19 listopada 1991
Nastąpiło poświęcenie Ośrodka przez ks. Kanonika Franciszka Resiaka – Dziekana Dekanatu Tychy – Południe. Na przełomie października i listopada zaczęły się cotygodniowe spotkania emerytów i rencistów. Również młodzież zaczęła systematyczne spotkania w Ośrodku w niedzielne wieczory.

14 listopada 1992
Ośrodek gościł w swoich progach ks. Bp Gerarda Bernackiego wraz z Prezydentem Miasta Tychy – Franciszkiem Kotulskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej – Rytą Stożyńską.

9 listopada 1993
Z wizytą do Ośrodka przybył Metropolita Górnośląski ks. Abp Damian Zimoń wraz z Wikariuszem Generalnym – ks. Wiktorem Skworcem.

22 marca 1995
Ks. Proboszcz Józef Szklorz otrzymał z rąk ks. Abp Damiana Zimonia nominację na kierownika Ośrodka Caritas "Christoforos" w Tychach

1997
Parafia bł. Karoliny za zgodą Kurii Archidiecezji Katowickiej przekazała nieodpłatnie swój budynek na cele charytatywne. Od czerwca do listopada trwał generalny remont pomieszczeń.

7 grudnia 1997
Ośrodek działający od 7 lat w Tychach przy al. Niepodległości, został przeniesiony do nowych pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 17. Aktualnie jest to ul. ks. Tischnera 52.

1 kwietnia 1998
Metropolita Katowicki ks. Abp Damian Zimoń w obecności władz miasta dokonał uroczystego poświęcenia Ośrodka Caritas "Christoforos".

22 wrzesień 1999
Ośrodek "Christoforos" uczestniczył w nagrywaniu materiału filmowego do programu "Sacrum profanum". Program ten emitowany był w Telewizji Katowice, a nagrywany odcinek dotyczył budowy i życia Kościoła parafialnego bł. Karoliny.

24 grudzień 1999
Z okazji świąt Bożego Narodzenia zorganizowano w Ośrodku przy pomocy Władz Miasta i MOPS-u Wigilię dla bezdomnych.

4 października 2000
Odbyły się obchody 10-lecia istnienia Ośrodka. Przybyło wielu gości, m. in.: Prezydent i Wiceprezydent Miasta, Przedstawiciel Wydziału ds. Społecznych, Dyrektor MOPS. Całej uroczystości przewodniczył ks. Bp Stefan Cichy.

Lato 2001
Przeprowadzono generalny remont budynku. Już od września dzieci miały do dyspozycji salę jadalną, salę telewizyjną, salę - kawiarenkę do spotkań młodzieży, ogródek sportowo-rekreacyjny z boiskiem do badmintona, siatkówki, koszem i altaną oraz siłownię przy kościele. Nieco dłużej trwał remont pomieszczeń byłej kaplicy. Powstała tam aula Jana Pawła II, w której odbywają się przedstawienia, zabawy taneczne. W ciągu dnia aula służy jako sala sportowo-rekreacyjna, gdzie można zagrać w tenis stołowy i "piłkarzyki".

18 listopada 2001
Uroczyste otwarcie auli Jana Pawła II.

1 styczeń 2002
Ośrodek "Christoforos" stał się samodzielną jednostką. Dotychczasowy Kierownik Ośrodka – ks. Józef Szklorz otrzymał nominację Dyrektora Ośrodka.

1 lutego 2002
Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia dla osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Osoby te mają możliwość wspólnego spotkania przy gorącym posiłku.

21 września 2002
Zorganizowano Spartakiadę Sportową Tyskich Świetlic Środowiskowych.

31 maja 2003
Odbyło się otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Uroczystość została połączona z festynem dla dzieci z okazji dnia Dziecka. Otwarcia boiska dokonał Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba oraz Dziekan Dekanatu Tychy Nowe – ks. Prob. Józef Szklorz.

11 października 2003
Odbyła się II Spartakiada Sportowa "Razem Raźniej" dla tyskich świetlic środowiskowych. Wśród zaproszonych gości byli: w-ce Prezydent Miasta Daria Szczepańska, Naczelnik Krystyna Rumieniuch.

12 listopada 2004
W ramach wizyty kanonicznej w parafii bł. Karoliny ks. Abp. Damian Zimoń spotkał się z wychowankami Ośrodka.

2005
Pierwsze ferie zimowe i kolonie letnie zorganizowane w Domu Parafialnym w Wiśle.

7 luty 2007
Podopieczni Ośrodka wzięli udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez świetlicę przy parafii św. Rodziny. Para dzieci z naszego Ośrodka zdobyła I miejsce w konkursie tanecznym.

12 kwietnia 2008
Pracownicy Ośrodka wraz z podopiecznymi świętowali 25-lecie kapłaństwa ks. Prob. Józefa Szklorza – Dyrektora i założyciela Ośrodka Christoforos.

19 czerwca 2008
Wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Ośrodku.

24 październik 2008
Dzieci z Ośrodka wzięły udział w VI międzynarodowym konkursie plastycznym "Tęczowy kalendarz". Praca na konkurs powstała pod kierunkiem pani Moniki Wrony – wieloletniej wolontariuszki Ośrodka. Dzieci otrzymały nagrodę jurora – Dyrektora MDK-2 za pracę zbiorową.

25 maj 2009
Dzieci w ramach II Metropolitalnego Święta Rodziny wzięły udział w interdyscyplinarnym konkursie pt. "Portret Matki", nad którym swój patronat objęła senator Krystyna Bochenek. Podopieczne wykonały prezentacje multimedialna pod kierunkiem wychowawcy - Ewy Dębskiej – i zajęły III miejsce.

19 marzec 2010
Wizyta ks. Bp Gerarda Bernackiego

4 czerwca 2010
Ośrodek Christoforos świętował 20-lecie swojego istnienia. Została odprawiona msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. Abp Damian Zimoń. Jubileusz został ubogacony występem zespołu Arka Noego dla dzieci oraz Orkiestry Kameralnej miasta Tychy "Aukso" dla dorosłych. W obchodach udział wzięli: Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba wraz z przedstawicielami władz.