Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

17-02-2018

Wspólnota Grupy Charytatywnej

„Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie może zaniedbać
sakramentów i Słowa”  (Benedykt XVI, Deus Caritas Est 22).

 

Zawiązanie  Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…                       

- Grupa charytatywna to ludzie, którzy starają się robić coś pożytecznego dla bliźniego. Czyny miłości to obok Eucharystii i modlitwy najważniejsze sposoby wychwalania Boga. Temu Dziełu Miłosierdzia służy w Parafii Zespół Charytatywny istniejący od początku. Skupia obecnie 29 osób. Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Józef Szklorz. Odpowiedzialną za sprawy organizacyjne - Krystyna Kastelik. Spotkania odbywają w pierwsze piątki m-ca po Mszy św. wieczornej w salce św. Barbary pod kościołem lub w Domu Parafialnym.

 

Cel Wspólnoty…

- Celem działalności jest niesienie pomocy ludziom potrzebującym pomocy poprzez czyn modlitwę. Osoby powołane przez ks. Proboszcza na członków Grupy Charytatywnej pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga. Wszystkie uczestniczą prawie codziennie we Mszy Św. Wspólnota jest otwarta i wychodzi naprzeciw ludzi ubogich i chorych. Stara się zaradzić im potrzebom życiowym.

 

Zobowiązania…

- Członkowie włączają się w codzienną działalność Ośrodka  Christoforos, poprzez pomoc w kuchni, sprzątanie zaplecza. Kilka razy w roku organizowane są spotkania przy stole z osobami starszymi i chorymi – opłatek, jajko wielkanocne czy odpust parafialny. Podczas wakacji organizowane są dla dzieci z Ośrodka Christoforos, Ministrantów, Dzieci Maryi, Scholii Dziecięcej kolonie letnie i ferie zimowe w domu Parafialnym „Karolina” w Wiśle. Podczas wakacji organizowane są tam wyjazdy Seniorów. Paczki świąteczne przygotowane są przez Panie ze Wspólnoty i dostarczone do domów, mieszkań dla osób, którym choroba nie pozwala przyjść do kościoła. Ksiądz Opiekun pomaga również finansowo przy realizacji recept i wykupie lekarstw ludziom biednym i cierpiącym. Fundusze na te cele pozyskiwane są  poprzez: comiesięczne zbiórki pieniędzy w I piątki na cele charytatywne i I niedzielę  miesiąca przy nabyciu gazetki „Karolinki i My”, ze sprzedaży świec Caritas przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, z ofiar wrzucanych do skarbonki św. Antoniego, z dochodów z biesiad i dni otwartych organizowanych w Parafii, zasilania m.in. konta Parafii i wsparcia materialnego różnego rodzaju przedsięwzięć i potrzeby okazania serca bliźnim.

 

Parafia w porozumieniu z Caritas Diecezji Katowickiej od wielu lat przekazuje gotowe artykuły spożywcze w ramach programu „dostarczanie żywności najuboższej ludności UE” (PEAD). Zgłoszonych jest 100 osób spełniających jej kryteria. Transportem i rozprowadzaniem produktów zajmuje się Zespół pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Oprócz formacji I piątkowych rozpoczynającej się Mszą św. wieczorną odbywają się w Dniu Chorych lub Tygodniu Miłosierdzia spotkania przy stole z ludźmi starszymi i chorymi, poprzedzone Eucharystią z możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych.

 

Możemy mieć udział w kształtowaniu lepszego świata jedynie wtedy, gdy spełniamy dobro” /Benedykt XVI/. Zapraszamy do dalszego wspierania akcji dobroczynnej w Parafii oraz przystąpienia do Wspólnoty.

 

Krystyna Kastelik / Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna