Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

24-02-2018

Słowo na niedzielę 25 lutego 2018

 NASZE WEZWANIE NA GÓRĘ

Pan Jezus zapowiedział uczniom swą mękę i śmierć. Byli tą zapowiedzią przerażeni i dlatego On, po zapowiedzi swojej męki, bierze trzech uczniów na górę Tabor i ukazuje im swoją chwałę, aby umocnić ich wiarę. Dlaczego tych trzech? Bo Piotr, Jakub i Jan mieli szczególne, choć różne, tytuły do obecności na Górze Przemienienia. Piotr już przecież został ogłoszony opoką, Jan jest „umiłowanym uczniem”, Jakub wreszcie już niedługo jako pierwszy miał umrzeć za Chrystusa.

 

Umocnieni zostali po trzykroć, bo nie tylko Boskim widokiem swego Mistrza, ale też i głosem z nieba: Jego słuchajcie, który przełamał ich wszelkie niepewności, a wreszcie widokiem chwały Boga - Jahwe w obłoku, o której przecież tyle naczytali się w Starym Testamencie. Nie była to tylko zewnętrzna przemiana. Nie zmienił Pan Jezus ubrania, ale ukazał apostołom swoje wnętrze, swoją chwałę. Pokazał im, że jest Synem Bożym, obiecanym Mesjaszem.

 

Widzieli przemienionego Jezusa, widzieli wielkich mężów Starego Przymierza – Eliasza i Mojżesza, którzy rozmawiali z Jezusem. Byli tak szczęśliwi, że zapomnieli o wszystkich sprawach ziemskich i chcieli na tej górze pozostać z Jezusem na zawsze. Przemieniony Chrystus pouczył apostołów i nas, że mamy się ciągle przemieniać na lepsze. Jak tego dokonać? Jak stawać się lepszym? Trzeba z zaufaniem odpowiadać na wezwanie Jezusa, słuchać Go w nauczaniu Kościoła i umacniać się w sakramentach świętych.

 

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna