Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

24-02-2018

Oaza Rodzin - Wspólnota Domowego Kościoła

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” /ks. Franciszek Blachnicki/

 

Zawiązanie  Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…

- Wspólnota Domowego Kościoła jest częścią Oazowego Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Jest to oferta skierowana do sakramentalnych małżeństw, które wspólnie chcą wzrastać w duchu Bożym i formować się zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. W parafii Wspólnota Domowego Kościoła istnieje od samego początku. Obecnie należy do niej 17 małżeństw skupionych w 3 kręgach. Są to małżeństwa z różnym stażem. Mamy również sporą gromadkę dzieci, które podczas spotkań są z opiekunkami. Obecnie Moderatorem i Opiekunem duchowym jest Ks. Marcin Matonóg. Rodziną łącznikową – Pawerowie.

Cel Wspólnoty…

- Małżeństwa Domowego Kościoła są podzielone na tzw. kręgi zawierające od 4 do 7 małżeństw. Spotkania w ramach kręgów odbywają raz w miesiącu w domach. Każdemu spotkaniu towarzyszy ksiądz. Również raz w miesiącu, w każdy trzeci czwartek, spotykamy się wspólnie na Mszy świętej. Poza kręgiem każde małżeństwo podejmuje formację związaną z rozważaniem Pisma Świętego, modlitwą rodzinną, małżeńską oraz dialogiem małżeńskim. Bardzo istotnym elementem formacji jest również regularny udział w rekolekcjach.

 

Zobowiązania…

- Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości. Bardzo cennym doświadczeniem płynącym z uczestnictwa w tej Wspólnocie jest również możliwość spotkania się z innymi wierzącymi małżeństwami, które chcą się formować w Chrystusie. W wymiarze wspólnie przeżywanej formacji, najpełniej objawia się głęboki sens Wspólnoty, która w mocy modlitwy i świadectwa poszczególnych małżeństw pomaga zbudować pełną duchowość małżeńską w której wzrasta cała rodzina. Oaza Rodzin modli się za wszystkie rodziny w parafii, bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach i wydarzeniach kościelnych.

 

Zachęcamy nowe pary małżeńskie do włączenia się do Domowego Kościoła i obfitszego korzystania z łaski i mocy sakramentu małżeństwa. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 2 marca o godz. 19.00 w kawiarence parafialnej. Można kontaktować się również z Rodziną odpowiedzialną za wspólnotę, kapłanem i moderatorem grupy – ks. Marcinem.

 

Ks. Marcin Matonóg / Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna