Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

03-03-2018

Słowo na niedzielę 4 marca 2018

DOM MODLITWY

Pan Jezus na pytanie Żydów, jakim prawem to czyni, oczyszczając świątynię i kiedy żądali znaku na potwierdzenie tego prawa, odpowiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. (...)
On zaś mówił o świątyni swego ciała” (dzisiejsza Ewangelia).

 

My także na chrzcie świętym staliśmy się świątynią Trójcy Świętej. Bóg zamieszkał i w nas. Mamy o tę świątynię dbać, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, oczyszczać ją z naszych słabości i grzechów właśnie przez korzystanie z sakramentów świętych, a zwłaszcza Eucharystii.      

 

Żyjemy w takim czasie, kiedy mamy łatwy dostęp do kościoła, mamy wystarczającą ilość kapłanów, ale nie zawsze tak było i nie wszędzie tak jest. Dbajmy o nasze kościoły. Nie wyciągajmy bluźnierczo naszych rąk przeciwko nim, jak to się dzieje na Zachodzie, gdzie burzy się kościoły lub oddaje na inne cele. Brońmy krzyża, znaku naszego zbawienia, jak nas napominał św. Jan Paweł II.

 

Szanujmy kapłanów, którzy sprowadzają nam Boga na ołtarz i postanówmy sobie na całe życie: nigdy nie opuszczę z własnej winy Mszy Świętej w niedzielę i święta. Nigdy nie będę się źle zachowywał w kościele, ani nie będę wystawał jak kibic pod kościołem, bo tu na mnie czeka Jezus, który, z miłości do mnie, ofiaruje się za mnie Ojcu Niebieskiemu.

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna