Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

07-04-2018

Dzień Świętości Życia

„Sławię Cię Panie za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze 
i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył.”

Ps 139

 

Dzień świętości życia obchodzony co roku w Kościele Powszechnym przypomina nam jak wielkim darem jest życie każdego człowieka. Powstał on w odpowiedzi na słowa św. Jana Pawła II zawarte w encyklice Evangelium Vitae, w której papież ukazuje godność, świętość oraz nienaruszalność każdego ludzkiego istnienia od momentu  poczęcia. Człowiek powołany jest do pełni życia polegającej na uczestnictwie w istnieniu samego Boga. Jednak to nie wszystko. Papież wyraźnie zaznacza, że spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale również naszych bliźnich. Realnym wyrazem tejże odpowiedzialności może być podjęcie duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Jest to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie swej matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba podejmująca duchową adopcje nie wie za jakie dziecko się modli, nie zna również imion jego rodziców. Są to wiadomości znane jedynie Panu Bogu. Do modlitwy można dołączyć dowolnie podjęte, realne do wykonania postanowienie. Element ten nie jest jednak konieczny by podjąć dzieło duchowej adopcji. 

Warto zaznaczyć, że owoce modlitwy można zauważyć również w życiu osoby ją podejmującej. Wśród nich można wymienić pogłębienie relacji z Bogiem, doświadczenie  

wartości ludzkiego życia, naukę wytrwałej i systematycznej modlitwy czy odkrywanie sensu  praktyk ascetycznych.

Warto pamiętać, że duchową adopcje można podejmować wiele razy w ciągu swojego życia, jednak za każdym razem modlitwą obejmujemy tylko jedno dziecko. 

Pozostaje jeszcze jedno pytanie: co jeżeli zapomnę się pomodlić? Jeśli jest to jednorazowe zdarzenie, nie trzeba przerywać podjętej adopcji. Nie jest to również grzechem (dopiero świadome i dobrowolne lekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia jest grzechem). W pamiętaniu o podjętym zobowiązaniu mogą pomóc nam dostępne aplikacje, które można zainstalować na telefonie np. Powerbank for Life. Aplikacje te zawierają tekst modlitwy oraz datę kiedy została podjęta duchowa adopcja, pokazują na jakim etapie życia płodowego jest teraz dziecko objęte naszą modlitwą oraz zawierają wiele innych ciekawych opcji.

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest piękną inicjatywą niosącą ze sobą obfite owoce w codzienności, przede wszystkim jednak broniącą ludzkiego życia – najpiękniejszego i najcenniejszego daru, który otrzymaliśmy od Boga. W naszej wspólnocie parafialnej będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego 
poniedziałek9 kwietniapodczas Mszy świętej o godz. 18:00.Deklaracje wraz 
z tekstem modlitwy dostępne będą tego dnia przed mszą wieczorną przy drzwiach 
w głównym wejściu do kościoła. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w to dzieło. 

Diakonia Życia

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna