Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

28-04-2018

Wspólnota - Centrum Duchowości Ruchu Światło -Życie Archidiecezji Katowickiej

Zawiązanie Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia...

                Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej jest ośrodkiem animacji modlitewnej, działającym od 2008 r. przy parafii. p.w. bł. Karoliny w Tychach.

                Historia Centrum Duchowości związana jest z miejscową wspólnotą oazową Ruchu Światło-Życie. W 1995 r. jej liderzy postanowili zawiązać Diakonię Modlitwy, która wkrótce rozpoczęła posługę modlitewną. Ważnym wydarzeniem w życiu tej wspólnoty było przeżycie własnego Seminarium Odnowy Wiary. Otworzyło ono Diakonię na nowy wymiar posługi i napełnienie Duchem Świętym. Od 2006 r.

 

Diakonia organizuje Tyskie Wieczory Uwielbienia. Na bazie tej inicjatywy oraz szeroko zakrojonej wówczas posługi modlitewnej, zrodziła się myśl o powołaniu w parafii ośrodka, którego celem miało być animowanie życia modlitewnego – nie tylko dla parafian i mieszkańców miasta, ale także dla całej diecezji. Centrum Duchowości zostało więc powołane
w 2008 r., a odpowiedzialność za nie biorą: moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, proboszcz parafii bł. Karoliny oraz władze Diakonii Modlitwy – są nimi Opiekun, czyli kapłan opiekujący się wspólnotą oraz animator – świecki lider, wybierany spośród członków Diakonii na 3-letnią kadencję.

                Przez szereg lat skład Wspólnoty się zmieniał. W chwili obecnej Opiekunem Diakonii jest ks. Marcin Wylężek, a jej animatorem – Dionizy Jeliński. Przewodnictwo duchowe sprawuje zaś dr hab. Aleksander Bańka.

                Cel Wspólnoty...

                Działalność modlitewno-formacyjna Centrum Duchowości jest ukierunkowana na rozwój i pogłębianie życia duchowego chrześcijan, w tym modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Samo Centrum Duchowości to pojęcie szerokie, ponieważ obejmuje liczne dzieła oraz wspólnoty. Jest ono prowadzone przez Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii p.w. bł. Karoliny wraz z duszpasterzami parafii, przy współudziale parafialnych wspólnot oazowych.

                Do głównych dzieł organizowanych przez Centrum Duchowości należą:

spotkania modlitewne – odbywająca się w każdy czwartek modlitwa uwielbienia, w kaplicy św. Józefa (1. i 3. czwartek m-ca) lub w kościele (2. i 4. czwartek miesiąca);

Tyskie Wieczory Uwielbienia – organizowane 3 razy w roku charyzmatyczne spotkania uwielbienia połączone z modlitwą o uzdrowienie;

Seminarium Odnowy Wiary – rekolekcje z Pismem Świętym, przeżywane w domu, odkrywające na nowo najważniejsze prawdy wiary i relację z Jezusem;

Sesje Szkoły Modlitwy – jednodniowe dni skupienia poświęcone wybranemu tematowi;

rekolekcje letnie dla dorosłych – tygodniowe rekolekcje wyjazdowe, prowadzone według programu Ruchu Światło-Życie.               

                Zobowiązania...

                Członkowie Diakonii Modlitwy, nazywani liderami Centrum Duchowości, przyjmują na siebie zobowiązania oparte na zasadach Ruchu Światło-Życie. Należą do nich: codzienna modlitwa Pismem Świętym (co najmniej 15 min.), życie sakramentalne: w miarę możliwości codzienna obecność na Eucharystii i regularna spowiedź; codzienna modlitwa dziesiątką różańca oraz modlitwą brewiarzową (jedna wybrana godzina); zobowiązani są też do członkostwa w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Członkowie Diakonii posługują również corocznie na rekolekcjach dla dorosłych. Każda osoba ma także wyznaczone zadania, które realizuje indywidualnie oraz we współpracy z całą Diakonią.

Diakonia Modlitwy spotyka się w każdy czwartek. Dodatkowo dwa razy w roku członkowie zobowiązani są do indywidualnej rozmowy z OPiekunem Centrum (kapłanem odpowiedzialnym za wspólnotę).

 

Marek Kozłowski

                                                                                                                                                  

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna