Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

26-05-2018

Wspólnota - Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” - Łk. 12,48

 

Zawiązanie  Wspólnoty i ważniejsze wydarzenia…

- Jak ważna i potrzebna jest posługa Szafarza mogą zaświadczyć ludzie, którzy na Niego czekają. Aby Zbawicielowi użyczyć własnych rąk, żeby zanieść Jego Ciało do chorych trzeba Mu ofiarować serce, umysł i wolę. W naszej parafii Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. posługują od 1992 r. i od tego roku chorzy mają możliwość przyjmowania Komunii św. w każdą niedzielę i święta. Pierwszym opiekunem szafarzy został ks. Z. Sodzawiczny, który wprowadził podstawowe zasady formacji i reguły posługi zgodnie z postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1990r.obowiązujące do dzisiaj. Następnym opiekunem został ks. A. Lodek a później ks. R. Duży. Od 1996 r. opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz Józef Szklorz. Liderem grupy - Piotr Moćko. Obecnie posługę sprawuje 12-stu szafarzy.

Cel Wspólnoty…

- N. Sz. K. Św. pełni swoją funkcję liturgiczną w dwóch zakresach: pomagając w rozdawaniu Komunii św. podczas Eucharystii oraz zanosząc ją osobom chorym i osłabionym wiekiem do domów lub szpitali. Swoją posługą obejmujemy sześć osiedli mieszkalnych. W niedzielę pomagamy także, przy rozdawaniu Komunii św. na Mszach św. W ciągu tygodnia każdy z nas ma wyznaczony jeden dzień uczestnictwa we Mszy św. wieczornej i pomocy przy rozdawaniu Komunii św. W 2017 r obchodziliśmy 25 lecie posługi szafarskiej w naszej parafii. W sumie przez ćwierć wieku  udzielono 17 685 Komunii św. chorym w ich mieszkaniach.

Zobowiązania…

- W każdą drugą środę m-ca spotykamy się na parafialnym spotkaniu formacyjnym dla grup liturgicznych, które prowadzi ks. Proboszcz. W ciągu roku obowiązkowo uczestniczymy w dniach skupienia dla N. Sz. K. św. (okres Wielkiego Postu oraz Adwentu)  które odbywają się w parafii pw. św. Marii Magdaleny. Dni skupienia prowadzi ks. dr A. Suchoń , który jest naszym duchownym opiekunem z ramienia archidiecezji katowickiej. Uczestniczymy obowiązkowo w 3-dniowych rekolekcjach zamkniętych dla N.Sz.K.św. które można przeżyć w domach rekolekcyjnej archidiecezji katowickiej w Brennej, Kokoszycach lub w Panewnikach. Rekolekcje prowadzą kapłani rekolekcjoniści Archidiecezji Katowickiej. Na nich zostaje m.in. przedłużona posługa szafarza na rok następny.

 

Od 19 kwietnia 2008 r  patronem Nadzwyczajnych Szafarzy Archidiecezji Katowickiej jest św. Jacek Odrowąż. Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Kandydat winien znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne. Szczegółowe zagadnienia wylicza instrukcja dotycząca formacji szafarzy. Przed upoważnieniem do posługi, kandydat zobowiązany jest ukończyć kurs dla nadzwyczajnych szafarzy komunii św. który trwa w okresie Wielkiego Postu przez cztery niedziele w gmachu U. Śl. Na Wydz. Teologicznym w Katowicach.


Szafarz Piotr Moćko / Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna