Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

02-06-2018

Słowo na niedzielę 3 czerwca 2018

DZIEŃ PAŃSKI

Czym dla Żydów był szabat, tym dla nas jest niedziela. Po prostu jest to dzień należący do Pana, dzień Pański. Szabat dla Izraela był znakiem wolności i trwania w przymierzu z Bogiem.

 

Dla chrześcijan, takim znakiem, że Bóg uczynił nas swoim wolnym i świętym ludem, jest Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy. Dlatego dla nas, chrześcijan, w miejsce szabatu weszła niedziela, dzień zmartwychwstania Chrystusa. Bardzo dobrze to oddaje nazwa tego dnia w języku rosyjskim – воскресенье (woskresienie), czyli zmartwychwstanie.

 

W polskim języku położono większy nacisk na powstrzymanie się w tym dniu od niekoniecznych prac – „nie-dziela” czyli nie działać, nie pracować. Jednakże niedzielę uważamy za „dzień święty” nie dlatego, że w tym dniu nie pracujemy, ale że spotykamy się z Chrystusem podczas Ofiary Mszy św.

 

Spotykamy Go w słowie i sakramencie, ale również w zgromadzeniu eucharystycznym, w naszych bliźnich, którzy może właśnie w niedzielę potrzebują naszej pomocy.

 

 

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna