Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

02-06-2018

Zaproszenie na rekolekcje Centrum Duchowości

Rekolekcje są niezwykłym czasem, przeżywanym w bliskości z Bogiem i we wspólnocie z ludźmi. W ich programie znajdują się: codzienna Eucharystia, czas na modlitwę osobistą i wspólnotową, a także wiele ciekawych konferencji, czy praktyczna „szkoła” liturgii oraz modlitwy. Doświadczeni animatorzy prowadzą spotkania w małych grupach, poświęcone pogłębionemu studium Pisma Świętego i poznawaniu najważniejszych prawd życia duchowego. Jest też oczywiście czas na wspólne świętowanie, zabawę i odpoczynek.

 

Tematy, terminy i miejsca rekolekcji w 2018 roku:

 

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 16)

22.06 – 30.06, Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny, Piwniczna-Zdrój

Jest Ktoś, Kto kocha cię miłością szaleńczą. Jezus przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Możesz wybierać: przyjąć dar Życia wraz z jego Dawcą lub zrezygnować. Nowe Życie, obfite i spełnione, jest dla ciebie – wybierz Jezusa!

 

„Żyć według Ducha"

03.08 – 11.08, Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny, Piwniczna-Zdrój

Bóg w sposób autentyczny działa w sercach ludzi, którzy w Niego wierzą. Duch Święty uzdalnia Cię do świadectwa i bycia światłem, które świeci. Twój chrzest jest tym, co zanurza cię w Chrystusie i daje Ci moc. Otwórz się i zacznij nowe życie – Życie w Duchu.

 

„Wyjście z niewoli grzechu”

09.08  – 17.08, Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach

Bóg, który pokazuje Ci twoje zniewolenie grzechem, słabością przychodzi, wzywa i jest blisko, walczy o ciebie. Bóg, który daje ci się poznać po to, abyś Go przyjął i byś poznał siebie oglądając się w Jego świetle.

 

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1)

18.08 – 26.08, Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach

Pan Bóg jest Drogą ze śmierci do życia. Daje swoim dzieciom nowe życie. Bóg chce zawrzeć z Tobą Przymierze i zaprowadzić Cię do nowej Ziemi Obiecanej. W tej pielgrzymce nie zostawia Cię samego, ale daje ci Drogowskazy, które wskazują sposoby realizacji Przymierza.

 

„Kościół Matką wierzących”

02.08 – 10.08, Dom OO. Redemptorystów, Kraków

Kościół jako dzieło Boga, jako wspólnota braci – świętych i grzeszników. Jaki to ma wpływ na Ciebie, jaki masz w tym udział? Czy czerpiesz ze skarbca Matki Kościoła? Kim w Kościele są Jezus, Maryja, ty?

 

„Pielgrzymować, by poznać i pokochać Kościół”

02 – 10.08, Dom OO. Redemptorystów, Kraków

Pielgrzymuj co dnia; poznaj miejsca święte Krakowa i... Rzymu. Odkryj Kim dla ciebie jest Kościół? Czy go tak naprawdę znasz?                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o rekolekcjach i kosztach oraz zapisy na stronie: www.centrumduchowosci.pl

 

A może właśnie na Ciebie czeka Pan Bóg w nadchodzące wakacje?

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna