Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

23-06-2018

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Namalowany przez Państwa Kalarusów Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy stanowiący element wystroju ściennego w naszej świątyni jest zarazem kaplicą. U jego stóp umieszczone są relikwie bł. Karoliny, św. Faustyny, św. Franciszka, św. Jana Pawła II, klęcznik, świecznik i skrzyneczka na prośby i podziękowania. Przychodzimy tu codziennie a szczególnie w każdą środę wieczorem wraz ze swoimi troskami, radościami, smutkami, z tym co trudne i nieraz przerasta człowieka – jak choroba, cierpienie, strata bliskiej osoby.

 

Obraz Maryi z małym Jezusem trzymającym się kurczowo Jej Dłoni skłania do refleksji, budzi myśli, mające związek z sensem i wartością życia człowieka, wzmaga uczucia religijne, budzi nadzieje i daje pocieszenie. Ikona ta bowiem w niezwykły sposób czyni obecną w ludzkim życiu tajemnicę Odkupienia w Chrystusie. Pozwala odczuć wstawiennictwo Maryi za tymi, którzy podążają śladami Jezusa i Jego Ewangelii. Spojrzenie Maryi jest spojrzeniem Matki, która zna cierpienie i ciężki los swoich dzieci i ofiarowuje im swoją Nieustającą Pomoc nie mająca granic oraz zaprasza je do przyjęcia woli Bożej, nawet wtedy, gdy napotykają na ból i krzyż. Wzywa do ofiarowania swego życia w służbie bliźnim jak to uczynił Jezus.

 

Świadomy tych wartości święty Jan Paweł II, kończąc swą homilię przed oryginalną ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie, tak się modlił:

„Maryjo, wielka nasza nadziejo, wołam do Ciebie! O Dziewico Nieustającej Pomocy, Święta Matko Odkupiciela, przyjdź z pomocą swojemu ludowi, który pragnie gorąco odnowić się. Daj wszystkim radość zdążania ku trzeciemu tysiącleciu w świadomej i aktywnej solidarności z najbardziej ubogimi przez głoszenie w sposób nowy i odważny Ewangelii Twojego Syna, która jest podstawą i udoskonaleniem każdej ludzkiej społeczności, pragnącej prawdziwego, sprawiedliwego i trwałego pokoju. Teraz nadeszła Twoja godzina! Przyjdź nam więc z pomocą i bądź dla wszystkich ucieczką i nadzieją!”. Te słowa świętego Papieża wypłynęły z jego głębokiego związku z Matką Bożą Nieustającej Pomocy, który zakorzenił się w jego sercu już we wczesnym dzieciństwie. Wadowicka parafia, gdzie został ochrzczony, nosi bowiem tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To pod Jej okiem młody Karol czynił postępy w wierze i mądrości…

 

                Również Lud Boży parafii bł. Karoliny oraz okolicznych parafii chętnie przybywa przed wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Świadczy o tym frekwencja na nabożeństwach środowych. Przedstawione przez kapłana prośby i podziękowania, ukazują nieraz ważne osobiste i duchowe zmagania. W tym miejscu nierzadko płynęły pełne goryczy i bólu modlitwy o pomoc i ratunek w sprawach beznadziejnych, tu też tak często płynęły strumienie łez radości, która wypływa ze wzmocnionej wiary, z ożywionej nadziei i doświadczenia Bożej miłości za przyczyna Maryi.

 

Nieustająca Nowenna towarzyszy nam ponad 25 lat a zapoczątkował ją Ksiądz Proboszcz, który sam wzrastał duchowo w rodzinnej miejscowości Chełmie Śląskim pod jej wpływem. Niech ta sama Matka, niezależnie od wizerunku, które na przestrzeni lat zmieniały się, uprasza potrzebne łaski dla każdego osobiście i dla całej Wspólnoty. We wspomnienie liturgiczne 27 czerwca pamiętajmy o wdzięczności Bogu za dar tych pięknych nabożeństw.

Krystyna Śnihur 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna